Remigiusz Rosicki – doktor nauk politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Łączy wykształcenie politologa z dyplomem prawnika zdobytym na tejże uczelni. Studiował także na Södertörns Högskola w Sztokholmie (Szwecja).

Jest wykładowcą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotów prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych.

Jest autorem artykułów naukowych i monografii z zagadnień dotyczących analizy strategicznej, bezpieczeństwa energetycznego, prawa i polityki energetycznej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony informacji.