Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  • Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne
  • Polityka energetyczna i prawo energetyczne
  • Międzynarodowe prawo publiczne
  • Prawo obronne
  • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności