Books:

2013
 1. M. Rewizorski, R. Rosicki. W. Ostant, Wybrane aspekty bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2013.
2010
 1. K. Kałążna, R. Rosicki, Wymiary bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej, WSB, Poznań 2010.

Books edited:

2015
 1. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski et. al. [including R. Rosicki] (eds.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii 2015.
 2. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski et. al. [including R. Rosicki] (eds.), Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej. Tom 2. Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii 2015.
2014
 1. P. Kwiatkiewicz, R. Szczerbowski, A. Bolewski, W. Drożdż, R. Rosicki, W. Ostant (eds.), Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, FNCE, Poznań 2014.
 2. E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki (eds.), W poszukiwaniu polityczności, WNPiD UAM, Poznań 2014.
2012
 1. M. Kołodziejczak, R. Rosicki (eds.), Od teorii do praktyki politycznej, WNPiD UAM, Poznań 2012.

Project coordination and collaboration:

 1. P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość: Geopolityka – Polska – Świat, FNCE, Poznań 2014.

Articles in journals:

2017
 1. R. Rosicki, Poland’s energy policy: main problems and forecasts, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2017, no. 2, ss. 59-87.
2016
 1. R. Rosicki, Poland’s internal security as exemplified by the tasks and activities of the Internal Security Agency in the period 2007–2015, “Przegląd Politologiczny” 2016, Nr 1, ss. 165-176.
 2. R. Rosicki, Espionage against Poland in the Documents and Analyses of the Polish Special Services (1944 – 1989) – as Illustrated by the Intelligence Activities of the USA, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016, nr 1, pp. 167-189.
 3. R. Rosicki, Energy Cultures in the European Union, “Przegląd Strategiczny” 2016, nr 9, pp. 225-237.
 4. R. Rosicki, Transmission Easement and Adverse Possession of Transmission Easement in the Polish Law, “Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2016, nr 1 (30), pp. 1578-1589.
2015
 1. R. Rosicki, A new prospect of Poland’s gas security, “Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu” 2015, nr 8 (65), pp. 133-148.
 2. R. Rosicki, Information and anti-terrorist security of Poland. A critical analysis exemplified with the tasks and activity of the Internal Security Agency, “Studia Politologiczne” 2015, vol. 38, pp. 88-105.
 3. R. Rosicki, The Energy Policy of Poland up to 2050 – a critical analysis, “Studia Środkowoeuropejskie”, nr 1, 2015.
 4. R. Rosicki, Poland’s Gas Security, “Przegląd Politologiczny”, nr 1, 2015.
2014
 1. R. Rosicki, The protection of internal security and constitutional order as exemplified by the tasks and activity of the Internal Security Agency – a critical analysis of de lege lata and de lege ferenda regulations, “Przegląd Politolologiczny” 2014, No. 3, ss. 107-118.
 2. R. Rosicki, Information Security as Exemplified by Clandestine Collaboration and Influence Exerted by the Polish Internal Security Agency Officers on Journalists – De Lege Lata and De Lege Ferenda Regulations, “Przegląd Strategiczny” 2014, nr 7, ss. 145-154.
 3. R. Rosicki, Surveillance and data retention in Poland, “Public Policy and Economic Development” 2014, No. 2, ss.63-75.
2013
 1. K. Kałążna, R. Rosicki, O interesie narodowym i racji stanu – rozważania teoretyczne, “Przegląd Politologiczny” 2013, nr 1, ss. 119-128.
 2. R. Rosicki, Instrumentalisation and Objectification of Human Sexuality, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 1, ss. 281-292.
 3. R. Rosicki, Processes of change in academia – the impact of government and market, “Przegląd Politologiczny” 2013, nr 3, ss. 183–200.
 4. R. Rosicki, Panoptykon – władza, wiedza i informacja, “Przegląd Naukowo – Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa” 2013, nr 4.
2012
 1. R. Rosicki, Development of Social Sciences in Dissertations of Immanuel Wallerstein – Implications for the Theory of International Relations, “Przegląd Strategiczny” 2012, Nr 2, ss. 157-170.
 2. R. Rosicki, Rzecz o nepotyzmie i kumoterstwie, “Przegląd Politologiczny” 2012, nr 2, ss. 131-146.
 3. R. Rosicki, W. Szewczak, O przedmiocie badań politologii. Czy możliwa jest ogólna teoria polityki?, “Studia Polityczne” 2012, nr 29, ss. 37–62.
 4. R. Rosicki, G. Rosicki, Znaczenie gazociągu Nord Stream dla Polski, “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, nr 6, ss. 139–156.
2010
 1. R. Rosicki, Reglamentacja działalności gospodarczej w energetyce. Analiza prawno-instytucjonalna, “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 3, ss. 113–137.
 2. R. Rosicki, O pojęciu i istocie bezpieczeństwa, “Przegląd Politologiczny” 2010, nr 3, 2010, ss. 23–32.
 3. R. Rosicki, Chiny i Indie a bezpieczeństwo energetyczne Europy, “Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2010, nr 2, ss. 113–120.
 4. R. Rosicki, Ogólna charakterystyka międzynarodowego prawa ochrony środowiska, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010, nr 3, ss. 79–104.

Articles and chapters in books:

2016
 1. A. Gielnik, R. Rosicki, Energetyka wiatrowa w Polsce – możliwości rozwoju i zagrożenia, [in:] J. Maj, P. Kwiatkiewicz (ed.), Energetyka wiatrowa w wybranych aspektach, Poznań 2016, pp. 17-42.
2015
 1. R. Rosicki, The Institution of Transmission Easement in Poland, in: Kwiatkiewicz P, Szczerbowski R. et. al. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, Poznań: Fundacja na rzecz Czystej Energii, ss. 339-348.
2014
 1. R. Rosicki, G. Rosicki, Biogas, agricultural biogas and biogas plants in Poland – selected statistical and legal aspects, w: P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość: Geopolityka – Polska – Świat, FNCE, Poznań 2014, pp. 327-349.
 2. R. Rosicki, A. Gielnik, Bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne na przykładzie węgla brunatnego w Polsce, P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne. Rynki surowców i energii – teraźniejszość i przyszłość: Geopolityka – Polska – Świat, FNCE, Poznań 2014, s. 467-497.
 3. R. Rosicki, On the political dimension of political science – a few words about political dimension as the final judgment and reasoning, w: E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki (red.), W poszukiwaniu polityczności, WNPiDz UAM, Poznań 2014, pp. 71-81.
 4. R. Rosicki, Uniwersalizm i partykularyzm, w: E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki (eds.), W poszukiwaniu polityczności, WNPiDz UAM, Poznań 2014, pp. 35-52.
2013
 1. R. Rosicki, Transmission easement – selected problems, w: P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne – surowce kopalne vs alternatywne źródła energii, WSB, Poznań 2013, pp. 245 – 253.
 2. A. Gielnik, R. Rosicki, Energetyka wiatrowa w Polsce – możliwości rozwoju i zagrożenia, w: P. Kwiatkiewicz (red.), Bezpieczeństwo energetyczne – surowce kopalne vs alternatywne źródła energii, WSB, Poznań 2013, pp. 191-205.
 3. K. Kałążna, R. Rosicki, Siła, walka, terytorium, populacja – od nauk przyrodniczych do nauk o polityce, w: B. Kaczmarek (red.), Metafory polityki 4, Elipsa, Warszawa 2013, pp. 61-79.
2012
 1. R. Rosicki, Aborcja – regulacje prawne w Polsce, w: T. Gardocka, T. Maksymiuk, J. Skrzypczak (red.), Zdrowie: problem medyczny, prawny, polityczny? Tom I, SWPIS, WNPiDz UAM, Warszawa, Poznań 2012, pp. 237-250.
 2. R. Rosicki, Kryzys demokracji liberalnej – wybrane problemy rządzenia, legitymizacji i reprezentacji, w: M. Kołodziejczak, R. Rosicki (red.), Od teorii do praktyki politycznej, WNPiD UAM, Poznań 2012, pp. 241 – 258.
 3. R. Rosicki, The Crisis of the Formula of Liberal Democracy, w: Ł. Jureńczyk, N. Shukuralieva, W. Trempała (red.), Kryzys w stosunkach międzynarodowych, KPSW, Bydgoszcz 2012, pp. 19 – 37.
 4. R. Rosicki, Pojęcie i definicje bezpieczeństwa energetycznego, w: T. Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski w Unii Europejskiej – wizja, czy rzeczywistość?, WSIZiA, Warszawa 2012, pp. 35 – 66.
 5. R. Rosicki, Public Sphere and Private Sphere – Masculinity and Femininity, in: I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska – Kosman (eds.), Some Issues on Women in Political, Media and Socio-economic Space, WNPiD UAM, Poznań 2012, pp. 9–19.
 1. 9.

Conference materials:

 1. R. Rosicki, Pojęcie i definicje bezpieczeństwa energetycznego, w: T. Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo energetyczne Polski a polityka energetyczna Unii Europejskiej, WSIZiA, Warszawa 2012, pp. 57 – 65 (stenogram wystąpienia), pp. 163 – 174 (fragment dyskusji), p. 214 – 221 (przedruk prezentacji multimedialnej).

Commentaries:

 1. R. Rosicki, Policja a Biuro Nadzoru Wewnętrznego – nowy instrument MSWiA (2017).
 2. R. Rosicki, A Gloss on the Report by the Supreme Audit Office on the “supervision of special services” (Poland 2014).
 3. R. Rosicki, Commentary to the article by Prime Minister Donald Tusk concerning the proposal to create an energy union, which was featured in the Financial Times (A united Europe can end Russia’s energy stranglehold, 21 April 2014).
 4. R. Rosicki, The influence exerted on journalists’ activity by Internal Security Agency officers – de lege lata and de lege ferenda regulations (Poland, 2014).
 5. R. Rosicki, Assessment of shale gas potential in Poland (2014).
 6. R. Rosicki, Opinion on the proposed reform of the secret services in Poland – the Bill on the Internal Security Agency’s (2013).
 7. R. Rosicki, Commentary on the planned work on the act “against the Big Brother” presented by the Minister of Internal Affairs B. Sienkiewicz (Poland, 2013).
 8. R. Rosicki, The notion of energy security in the European Union, (2012).