Dr Remigiusz Rosicki

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Umultowska 89a, 61-614 Poznań

Tel. + 48 61 829 6544
E-mail: remigiusz.rosicki[at]amu.edu.pl